watch sexy videos at nza-vids!
TEA M201 1.W AP.SH

[THU THUAT] PHÁT HJEN MÁY BAN TÔC' DÔ. BANG DIEN THOAJ NOKIA.. +,Máy nokia cua ban co the duoc lap trinh de phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.Cac buoc nhu sau:
-1.Vao menu chon "tools"
-2.Chon "settings".Chon. "security settings -4.Chon. "Phone and SIM"
-5.Chon "closed user group" va set thành On
-6.Nhap gja trj 00000 (5 so 0)
-7.Nhan 0k.Xong dzô comfirm SIM services sua thanh Yes=> 0k
-8.Nhan back de tro ve man hjnh.Trong vaj gjay máy ban se hjen ra 1 chu Group 0 phj'.Duoj cot báo pin la Okie.The la khoj dong song.
+,chu ý: caj nay la minh siu tam tren mang.Neu thu lam ma may bi sao thj ko paj loj cua m nhe..Tuy nhjen minh cai song ma khong thay sao ca.Chj ko biet la hoat dong hay khong.
Mot so may co the caj dat hoj khac 1 chut. Khj phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.May se báo cho ban biet bang 1 âm báo.Da mac dinh cua tin nhan..Chj co may nokia moj co chuc nang nay..Truoc khj caj ban phai tat chuc nang "Cell phone info display" bang cách: vao menu "tools"-settings-cell phone info display".. Moi lan tat máy thj ban lai phai khoj dong laj.Bang cach lam theo 8 buoc neu tren.Va so 00000 la mac dinh..Caj nay nam trong 1 list daj cac trich bi mat cua nokia.Minh se kiem them.Tu nay may tay laj lua.Khoj so CSGT nua ruj nha.
[MEO] SU DUNG PIN DIEN THOAI.. +,MEO THU 1: Khj ban su dung pin dien thoai. Ban se chu y den chung loai cua pin, nhu máy nokia va 1 so máy china. Pin thuong la li-ion. Nhu vay ban se phai sac pin khi no con 1 vach. Con loai pin thu 2 la hydrocacbon. Nhu cac may walkman, ban phai dung het pin moi duoc sac.
+,MEO THU 2: la sac pin khi ban o 1 noi khong co dien. Ban hay chuyen bi 1 mau gjay bac. To bang tam cuc pin va 1 chjec bat lua. Lay pin ra, boc ben trong gjay bac. Dung bat lua ho deu khap pin. Chung 5->6s. 0,7cm. Lap pin vao may. Chuc ban thanh cong. .Doj voi meo thu 2 ban co the dung them duoc 1 tieng.Tang them tu 2->5 vach.Du thoj gjan ve nha.
+,CHÚ Ý: khuyen cáo nha,khong len su dung cách ho lua cho pin china khong ro nguon goc.De phòng no pin.
+,MEO THU 3: sau day minh xin gjoj thjeu 1 meo nua. Khong phai ai cung biet dau nha. Khj dung pin lau ngay, pin cua ban se bi "chaj", ban hay lay cuc pin do, gói vao 1 to bao cu, de xuong gam gjuong hay cho nao do tjep xuc voj dat. De do trong khoang 1 den 2 thang, khi do, lay pin ra, sac nhu pin moi mua. No se phuc hoi khoang 80%. Nho la phai dung can pin rùj moj cho no di ngu dong nha.

|Game ||PMềm|| Phim18+ || Mp3 || Làm wap| Sms ||Truyện xx|
| Trang chủ |
TOP RANKxoxHits.com -
free counter service